Skriv dina drömmar i ditt CV

Seminarier och kurser


skrivet den 26 aug av Admin, klockan:09:15
Detta är en punkt som jag tycker är ganska viktig, och där du har chansen att skriva om sådant som du har tagit till dig på egen hand, eller via tidigare jobb. Skriv här alla de kurser, eller seminarier, som du har besökt, och lyft fram det som varit det viktiga med respektive kurs eller seminarium. Givetvis behöver du inte ta med allt som du har gått på, utan välj bara det som du tycker är intressant, eller som kan vara av extra vikt för den position du söker. Här har du alltså chansen att visa på att du är en person som gärna vill fortutbilda sig och som även på eget initiativ väljer att förkovra sig på sin fritid, och just därför tycker jag denna punkt är viktigare än vad många tror, så lägg därför ner lite extra tid på denna! Och ha det även i åtanke under de kommande åren, att sådana här saker som kurser och seminarier kan spela in för ett framtida jobb, så passa på att gå på dessa när tillfälle erbjuds, eller om du hittar någon spännande sommarkurs när du har semester. Detta kan som sagt spela en avgörande roll för huruvida du får ett jobb eller inte.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Utbildning


skrivet den 25 aug av Admin, klockan:09:15
Liksom här så är det viktigt att du formaterar det snyggt och övergripligt. Ett tips är att rent av använda sig av samma mall som till arbetslivserfarenhet. På så sätt får du dina uppgifter snyggt och överskådligt presenterat. Det är ju viktigt att sådan här basinformation blir lätt att ta till sig, och en enhetlig layout underlättar, helt klart. Här tar du upp grundskola, gymnasium och högskole respektive universitetsutbildningar som du har avslutat och genomfört. Lyft fram betygssnitt som är positiva för dig, annars behöver du inte ta med detta. Söker du exempelvis ett jobb där matematik är viktigt, och du har haft högsta betyg på alla mattekurser på gymnasiet eller på högskolan, så kan du lyfta fram detta i kursiv stil under själva utbildningen. Och liksom här, som under rubriken för arbetslivserfarenhet, så är det du nyligen genomförde av större vikt än om det är längre tillbaka i tiden. Kunskap är ju en färskvara, och vi förändras även som människa under årens lopp, så det som är ett till tre år tillbaka i tiden är ju betydligt mer intressant än det som exempelvis är åtta till tio år tillbaka i tiden. Under denna punkt kan du även skriva in om du fått stipendium eller liknande.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Arbetslivserfarenhet


skrivet den 24 aug av Admin, klockan:09:14
När du kommer till rubriken arbetslivserfarenhet så finns det flera saker att tänka på. För det första så ska man skriva på vilket företag man jobbade på, vilken position man hade där, och även mellan vilka datum och hur länge man jobbade där. Efter att man har skrivit in all råfakta, och formaterat detta på ett snyggt och lättövergripligt sätt, så att den som anställer snabbt kan få en inblick vad du har gjort, och hur länge du har jobbat på respektive jobb eller position, så har du även en möjlighet att skriva ett par rader om din position, vad du gjorde, och hur företaget eller avdelningen tog nytta av dina kunskaper och arbetsinsatser. Tänk dock inte på att överdriva, eftersom detta lätt kan kollas upp. Du kanske till och med har referenser till dessa jobb, så håll dig så nära sanningen som möjligt, och låt sedan din referens skryta åt dig, då blir det hela mycket bättre och mer naturligt. Dessutom: Du kan själv selektivt välja vilken arbetslivserfarenhet du vill ta med, du behöver alltså inte obligatoriskt ta med varje litet jobb, utan satsa på de som du tycker har gett dig tyngd och som varit viktiga för dig.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Personliga uppgifter


skrivet den 23 aug av Admin, klockan:09:14
Så, nu har vi gått igenom hur din biografi ska skrivas och även hur ett eventuellt medföljande brev ska formateras och se ut. När man är klar med detta så kommer man till personliga uppgifter. För det första, detta är helt enkelt dina uppgifter såsom namn, efternamn, personnummer, adress och kontaktuppgifter med mera. Detta behöver man alltså inte lägga så mycket tid på. För det andra, se till att dessa blir korrekta. Många frågar sig dessutom vart man ska placera dessa, och detta är i början av ditt CV. Här man också chansen att till höger om dessa placera en bild, färg som svartvit, på dig själv. Men som jag skrivit tidigare det är inte alla chefer som uppskattar detta, även om jag tror att fler uppskattar det än de som inte gör det. Ps, tänk på att dina personliga uppgifter kan formateras lite annorlunda, du har alltså möjligheten att gå ned i grad lite i storleken, kanske skriva med tio punkter i stället för tolv, och på så sätt få ditt CV lite snyggare, men det där är upp till dig själv, finns inga klara riktlinjer här, se bara till att dina uppgifter är rättstavade och korrekta.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Medföljande brev så ska det se ut


skrivet den 22 aug av Admin, klockan:09:13
Man kan då fråga sig hur ett sådant brev ska se ut, och hur detta ska formateras. Det finns ju så klart en stor frihet när man skriver ett sådant, men de regler man bör hålla sig till är att man bör ha med dess formella bitar, såsom din adress och kontaktuppgifter under ditt namn, och att man i sitt högra övre hörn adresserar den man skriver till, i det här fallet den person som håller i anställningsprocessen på det företag som du söker den utlysta tjänsten. I det övre högra hörnet ska man även ta med denna persons funktion på företaget och namnet på själva företaget. Ibland är ju det så att det inte finns någon kontaktperson, och i dessa fall så får man helt enkelt bara vända sig till företaget mer generellt. Tänk på att skriva vänligt och formellt men heller inte att du glömmer bort den unika chans detta medföljande brev ger. Här har du ju chansen att sticka ut! Och som sagt, detta brev skriver du på ett vitt A4-paper som du antingen lägger överst i din CV-ansökan, eller som du bifogar i ett litet brev.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Medföljande brev till ditt CV


skrivet den 21 aug av Admin, klockan:09:13
Något som ännu inte regel, men som blir allt vanligare är att man skriver ett så kallat medföljande brev till sitt CV. Detta är som en inledning där man har chansen att ge sitt CV en mer personlig prägel. Man bör dock inte skriva mer än 200 ord, och målet med detta lilla brev är att helt enkelt väcka till läsning, att locka den som anställer att även läsa din biografi i ditt CV. 200 ord är inte särskilt mycket, men här har ni verkligen en stor möjlighet att dra in den andra personen i fråga i ditt CV. Och medan man skriver sin biografi mer efter en viss mall, så har man ju här chansen att verkligen sticka ut. Mitt råd, och det jag tycker, är att man bör skriva detta lilla, ja ska man kalla det för inledningsord, som man lägger eller häftar överst i själva ansökan. På detta så finns även din adress och kontaktuppgifter. Det finns vissa modeller man kan följa när man skriver ett sådant inledningsord/följebrev, men vi ska titta på det mer i nästa blogginlägg. Denna beståndsdel tycker jag är så pass viktig, så det är värt en liten fördjupning.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Biografi typografi


skrivet den 20 aug av Admin, klockan:09:12
Detta är ett ack så viktigt avsnitt men något som många inte lägger särskilt mycket tid vid. Detta tycker jag är synd, för CV:s utseende och typsnitt och valt format styr ju detta i allra högsta grad – har faktiskt väldigt stor betydelse, mer än man faktiskt vill inbilla sig. Det finns ju också flera typgrafiska så kallade osynliga regler som man bör hålla sig till, som att skriva ett CV i typsnittet Times New Roman eller Arial. Det finns ju fler typsnitt att välja på, och som fungerar lika bra. Dessutom får man tänka på sådana saker som radavstånd och storlek. Jag skulle rekommendera 12 punkters storlek, och att man har ett radavstånd på allt från 1,15 till 1,5. Mer än 1,5 blir bara fjompigt, och mindre än 1,15 kan bli svårläst. Dessutom ska man skriva detta på ett normalt sätt, och inte skriva ett CV rakt igenom med exempelvis versaler (stora bokstäver), för då kommer nog anställaren att lägga ifrån sig ditt CV med en gång. Andra små detaljer man kan tänkta på att är att inte använda sig av med mer än två typsnitt, för då ger det bara ett osäkert och lite fladdrigt intryck, vilket så klart inte är syftet.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Biografi innehåll


skrivet den 19 aug av Admin, klockan:09:12
När man väl har bestämt sig för hur lång sin biografi ska vara, kan man börja titta på andra punkter som rör biografin exempelvis vilka moment den ska innehålla, och hur man ska skriva den, det vill säga vilket tonfall ditt CV ska ha, så att det vare sig uttråkar eller skrämmer bort de som sedan ska läsa detta och sedermera fatta beslut huruvida du ska få chansen att komma in på en intervju eller två. Man bör alltså skriva det i en ton som är anpassad till det jobb och titel man söker. Är det ett reklamjobb kan man ju göra något helt annorlunda, men är det till ett kontorsjobb bör man nog hålla sig mer formell och tydlig och informativ. Ja, ni fattar poängen. I er biografi ska ni ta med saker som personliga uppgifter, beröra tidigare jobb och erfarenheter, nämna något om era intressen och hobbys, kanske nämna någon anekdot eller två. Flera av dessa punkter kommer ju behandlas separat också, så man bör inte bli för djuplodande på saker som ändå sedan kommer att ges plats i ditt CV lite längre bak i ”programbladet”.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Biografi längd


skrivet den 18 aug av Admin, klockan:09:11
När man skriver sin biografi kan de ju vara svårt att veta hur lång denna ska vara. Detta beror också på fler faktorer som exempelvis vilket jobb man söker, om det är ett vanligt jobb så bör man hålla sig lite kortare, är det ett toppjobb på ett stort företag kan man allt skriva på lite. Dessutom hänger ju detta samman med hur lång arbetslivserfarenhet att göra, så man får allt gå på lite fingertoppskänsla. Det man generellt kan säga är att man inte bör skriva mer än två A4 sidor, men är det ett jobb av mer vanlig karaktär så bör man hålla sig på en A4 sida. Jag kan tycka att det bara i undantagsfall bör överskriva en A4 sida. Risken om man skriver längre är ju att personen som ska titta på det tycker det är för långt och inte orkar sätta sig in i det, och då får det ju motsatt effekt. Så håll dig till en A4 sida, det är mitt råd. Och överskrid bara en A4-sida såvida det verkligen är ett toppjobb på ett stort företag och du har väldigt lång och gedigen arbetserfarenhet och livserfarenhet i övrigt. Men dessa jobb är ju ganska få, så för typ 9 av 10 är en A4 sida en perfekt måttstock.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Så skriver du ditt CV


skrivet den 17 aug av Admin, klockan:09:11
Jag tänkte under den kommande tiden att titta på de olika beståndsdelarna när man skriver sitt CV. I första hand blir detta mer övergripande, men det är inte omöjligt att jag kommer att kika på detta mer i detalj i ett senare skede. De punkter jag tänkte gå igenom är flera här följer de saker jag tycker är viktigast att skriva om och lyfta fram i sitt CV, flera av dessa är ju mer eller mindre obligatoriska: Biografi, personliga uppgifter, utbildning, seminarium och eventuella kurser, tidigare arbetslivserfarenhet, datorkunskap (vilken nivå samt vilka program behärskar du), utländska språk (överdriv inte här), dina personliga egenskaper och intressen, och om det slutligen är något annat man bör tänkta på eller ta upp i sitt curriculum vitae. Ett CV är ju så otroligt viktigt så det är ju på sin plats att man lägger ner lite tid på att skriva ett sådant. De olika beståndsdelarna som jag tänkte titta på tar upp de olika punkterna du bör ha med, och jag kommer att gå igenom dessa i kronologisk ordning, med andra ord så kommer jag att börja med biografin och här finns ju flera saker att tänka på, men mer om detta i nästa bloggpost.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5